تویتا رافۆر 2018 رەشی قه ترانی دووپارچەی هەیە بۆنیت چاملخ ی سەکن پەرۆشتی بەشەرت ۱۵ میل رۆشتیە زۆر جوانە
تویتا رافۆر 2018 رەشی قه ترانی دووپارچەی هەیە بۆنیت چاملخ ی سەکن پەرۆشتی بەشەرت ۱۵ میل رۆشتیە زۆر جوانە
نرخی فرۆشتن $180
بەرواری دانان 2019-09-11
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار ئاری سما یل
07504614047
زانیاری زیاتر ‌ رافۆر 2018 دووپارچەی هەیە بۆنیت چاملغ ۱۵ میل رۆیشتەوە رەشەی قەترانی پرشوتی بەشەرت زۆر جوانە LE سیرەکە
کۆدی ریکلام 1196672 ژمارەی بینین 864