تئینسی سه ر میئز
تئینسی سه ر میئز
نرخی فرۆشتن $280000
بەرواری دانان 2019-08-18
شوێن Ranya
ناوی فرۆشیار Hashim
07500230750
زانیاری زیاتر ‌ تئینسی سه ر مئیز بو فروشتن، زور پا که و که م به کار ها تووه، میئزه که ده توا نرئ کو بکریته وه ، هه موو شتئیکی له گه ل دایه، ئا ما ده یه بو به کا ر هیئنا ن. نرخی (۲۸۰۰۰۰). بو زا نیاری زیا تر په یوه ندی بکه ن به ژ.ت.۰۷۵۰۰۲۳۰۷۵۰
کۆدی ریکلام 1191569 ژمارەی بینین 383