نيسان ئالتيما مواسه فات sv ره شي درزن سئ پارچه ي پئشي هه يه ناوي گرتيه به س ئارباگیی سوکانی تقيه ره قم هولیر
نيسان ئالتيما مواسه فات sv ره شي درزن سئ پارچه ي پئشي هه يه ناوي گرتيه به س ئارباگیی سوکانی تقيه ره قم هولیر
نرخی فرۆشتن $۱۳۷
بەرواری دانان 2019-08-07
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار kurdshopping
07504561288
زانیاری زیاتر ‌

نیسان التیما

کۆدی ریکلام 1190055 ژمارەی بینین 641