٤دونم زه وى خانوى تيدايه ٢٠٠ مه تره قاعه ر تيدايهروبه رى ٧/٢٠ جوار ده ورى سياجه
٤دونم زه وى خانوى تيدايه ٢٠٠ مه تره قاعه ر تيدايهروبه رى ٧/٢٠ جوار ده ورى سياجه
نرخی فرۆشتن $٥٥٠وره قه
بەرواری دانان 2019-06-12
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار kurdshopping
07504797836
زانیاری زیاتر ‌

له كومينت جواب ده ده ين

کۆدی ریکلام 1166270 ژمارەی بینین 1189