سيمكارتى كوره ك ،زين ،ئاسيا ،بؤ فرؤشتن
سيمكارتى كوره ك ،زين ،ئاسيا ،بؤ فرؤشتن
نرخی فرۆشتن $2000
بەرواری دانان 2019-04-15
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار kurdshopping
07829409494
زانیاری زیاتر ‌

ئه م ٣ ژماره يه گولده بؤ فرؤشتنه، به شه رتي به ناو كردن ،به ناوي خؤمه
1-كوره ك كه بس بي سنور
07519409494
2-زين بي سنور
07829409494
3-ئاسيا
07729409494
نرخى فرؤشتن 2000دولار
بؤ په يوه ندي كردن 07829409494

کۆدی ریکلام 1160005 ژمارەی بینین 77