شوقة لة كوباني ستى - رابةرين
شوقة لة كوباني ستى - رابةرين
نرخی فرۆشتن $3
بەرواری دانان 2019-02-08
شوێن Sulaymaniyah
ناوی فرۆشیار Rasty
07503185805
زانیاری زیاتر ‌ , شوقة 100م دووجار, دوو زورى نويستن 3*4 , زور ميوان 6*4.5 , مطبخ لةكةل شوين دانشتن , دوو بالكون . رووى قيبلة و روز هةلات , ديوارةكان همووى بلاستيكة , 3 سيبلت , كةارةبائيات جياواز , ئاو دةست غةربى, دوو مةغسلةى جياواز لة شةركة, دوو تانكى ئاو, قستى 137 وةرةقة ماوه , بةناوى خومة
کۆدی ریکلام 1152916 ژمارەی بینین 490