سةگ بو فروشتن ناو Jack, نيرة و تةمةن ١٠ مانگ
سةگ بو فروشتن ناو Jack, نيرة و تةمةن ١٠ مانگ
نرخی فرۆشتن $300
بەرواری دانان 2018-12-06
شوێن Dohuk
ناوی فرۆشیار Ammar
07503631893
زانیاری زیاتر ‌

سعري 300$ و معاملة ژي هةية
ئةگةر دةويت تيلةفون بكة
ريز و سلاف

کۆدی ریکلام 1107662 ژمارەی بینین 771