نیسان میکزیما
نیسان میکزیما
نرخی فرۆشتن $۱۱۵
بەرواری دانان 2018-11-20
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار kurdshopping
07503633500
زانیاری زیاتر ‌

نیسان میکزیما
مودیل 2010
قه پات مکسه فات
گیرو‌مه کینه به شه رتهیجی نیه ته نها سه قفی کلیرا راگیراوا سه قفی گه ر بوه کلر کراوا هیچی نیه بی سارده کوته ۱۱۰رویشتوه v6

کۆدی ریکلام 1106318 ژمارەی بینین 1934