ئةم ويلو تايةية زؤر پاكة بؤ گؤرين لةهةولئيرم ئةوةي ويستي با تيل بؤ يةو ژنارةيةًبكة 07507271241
ئةم ويلو تايةية زؤر پاكة بؤ گؤرين لةهةولئيرم ئةوةي ويستي با تيل بؤ يةو ژنارةيةًبكة 07507271241
نرخی فرۆشتن $000
بەرواری دانان 2018-11-09
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار mahir
07507271241
زانیاری زیاتر ‌

ئةم ويلو تايةية زؤر پاكة بؤ گؤرين لةهةولئيرم ئةوةي ويستي با تيل بؤ يةو ژنارةيةًبكة 07507271241

کۆدی ریکلام 1105215 ژمارەی بینین 282