ميكسه ر داينه كؤرد 1600وه جبه ي 15مكه به ره ي سيرؤسي 4ستاندستاندي سه ماعه 2ستاندي ئؤرگ يه كفه رده رةپت لاپتپتؤپلاقيته ي له گه له هه مويX2خاوين هه شت سيتي له گه له
ميكسه ر داينه كؤرد 1600وه جبه ي 15مكه به ره ي سيرؤسي 4ستاندستاندي سه ماعه 2ستاندي ئؤرگ يه كفه رده رةپت لاپتپتؤپلاقيته ي له گه له هه مويX2خاوين هه شت سيتي له گه له
نرخی فرۆشتن $24گه لا
بەرواری دانان 2018-08-07
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار كاروان
07509152354
زانیاری زیاتر ‌

X2خاوين
ميكسه ر داينه كؤردي 1600خاوين
5مكه به ره ي سيرؤسي
لاپتؤپ
لاقيته
4ستاندي سه ماعه
2ستاندي ئؤرگ يه
يه كانتا ره پت هه مو24

کۆدی ریکلام 1078707 ژمارەی بینین 618