خانوو روبه ره كه ى ٥٠٠ مه تر ناحيه ى قره هنجير
خانوو روبه ره كه ى ٥٠٠ مه تر ناحيه ى قره هنجير
نرخی فرۆشتن $٨ ده فته ر
بەرواری دانان 2018-07-10
شوێن Kerkuk
ناوی فرۆشیار kurdshopping
٠٧٧٠١١٠٣٧٢٤
زانیاری زیاتر ‌

خانوو بؤ فروشتن له كركوك نه حيي قره هنجير
رووبه ره كه ي ٥٠٠ مه تره ٢٠٠ بينايه و ٣٠٠ به پشته وه يه له سه ر جاده عامه كه ي قه ره نجيره به رامبه ر مه ركه س بوليس و ناحيكه يه نرخى ٨ ده فته رو ماعمه له
له كه ل ريزم اكه ر مشته رى نيت سه رمان مه يه شينه .

کۆدی ریکلام 1075265 ژمارەی بینین 329