جيپ شيرؤكي 2014 سفري شه ريكه خليجي.
جيپ شيرؤكي 2014 سفري شه ريكه خليجي.
نرخی فرۆشتن $235
بەرواری دانان 2018-07-10
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار فرۆشیار
07501483434
زانیاری زیاتر ‌

جيپ شيرؤكي 2014 سفري شه ريكه خليجي.
فول مواصفات. 6پستؤن ده بل اكسل. پانؤراما. بريك بسمه. ده رگاشه فت. گيرحساس سيسته مي قه تح كردن. 64هه زار رؤشتوه. بئ سبوغ.
سحري. 235گه لا.. سليماني /رانيه
ناوي فرؤشيار.. ريكار07501483434
07733053535

کۆدی ریکلام 1075231 ژمارەی بینین 2973