مةزرةعه بؤ فرؤشتن
مةزرةعه بؤ فرؤشتن
نرخی فرۆشتن $60000 $
بەرواری دانان 2018-06-11
شوێن Erbil
ناوی فرۆشیار kurdshopping
07504779065
زانیاری زیاتر ‌

مةزرةعه 1 دؤنم بؤ فرؤشتن لة هةولير ناحيةى شةمامك پشت محطةى كارةباى أحمد إسماعيل رؤزهةلاتى گوندى ترپةسپيانى دارى زينةو دارى بةرى تيدايه دوو خانووى تيدايه يةكيكيان 250م فول مواسةفاته تةواوكراوه ئةوي تريان 170م هةيكةله ئاووكارةباى سةربةخؤيه لةگوندةكه رايكيشاوه جواردةورى مةزرةعةكة به 10 ريز ديواركراوه تاپؤيه

کۆدی ریکلام 1071961 ژمارەی بینین 1314