محمد جیایی
محمد جیایی
نرخی فرۆشتن $ یەک دەفتەر و مجال1000$
بەرواری دانان 2018-05-26
شوێن Dohuk
ناوی فرۆشیار m7amad_gawda
07504590357
زانیاری زیاتر ‌

سەیارەی تیجوو جیری فول مواصفات بس نه بصمه 2014 ۱٥۰۰۰
هزارا یاجوی سەیارەکی خاوێنە زورر لاووە بێ دعم و سبغ
ب یەک دەفتەر و مەجال یاهەی
بێ تعدیل بارید

کۆدی ریکلام 1069944 ژمارەی بینین 474